VETS triển khai KTNL cho Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc Phòng

Ngày đăng: 14/01/2019 02:15

Ngày 05/01/2019, VETS ký hợp đồng với Tổng Công ty Đông Bắc về việc triển khai kiểm toán năng lượng cho 3 đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty.

Phạm vi dự án: kiểm toán toàn bộ các hệ thống tiêu thụ năng lượng trong các đơn vị:

- Hệ thống thiết bị điện: sàng tuyển, rửa, bơm nước, hệ thống chiếu sáng,...

- Hệ thống phương tiện vận tải: Xe vận tải CAT, HD, xe chở than,.. Xúc lật, gạt, khoan,...

Việc kiểm toán năng lượng sẽ đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống từ đó đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp.

Dự án theo kế hoạch triển khai từ tháng 01/2019 đến hết tháng 04/2019.

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------