VETS tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ - ISO 50001:2011 cho Cảng HKQT Đà Nẵng

Ngày đăng: 01/04/2019 15:55

Ngày 25-26/3/2019, các chuyên gia tư vấn của VETS đã tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ thuộc dự án Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 cho các cán bộ thuộc Ban Quản lý năng lượng - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Khóa đào tạo có sự tham dự của Ông Phan Kiều Hưng - Phó Giám đốc Cảng - Trưởng ban quản lý năng lượng và toàn thể thành viên Ban Quản lý năng lượng.

Nhóm chuyên gia tư vấn của VETS đã cung cấp cho các cán bộ thuộc Ban Quản lý năng lượng - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ khi vận hành hệ thống quản lý năng lượng để có thể thực hiện việc liên tục cải tiến trong hệ thống.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo:

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------