VETS-Energy Triển khai Kiểm toán Năng lượng cho Khách sạn Fortuna

Ngày đăng: 16/09/2019 08:18

Nhận thấy lợi ích của việc Kiểm toán Năng lượng như: giảm các chi phí do sử dụng Năng lượng lãng phí, tuân thủ Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và tạo hình ảnh “Doanh nghiệp thân thiện với môi trường”. Khách sạn Fortuna đã lựa chọn và kí kết hợp đồng Kiểm toán Năng lượng với Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS|Energy).

Kiểm toán Năng lượng

Sau khi kết thúc quá trình kiểm toán sơ bộ tại Khách sạn Fortuna, đội ngũ Kiểm toán viên của VETS|Energy tiếp tục tiến hành đo kiểm chi tiết hoạt động sử dụng năng lượng cho khách sạn trong đó có 4 khu vực tiêu thụ năng lượng trọng điểm như hệ thống hơi, hệ thống lạnh, hệ thống chiếu sáng và hệ thống cung cấp nước.

Kiểm toán Năng lượng

Kết quả Báo cáo kiểm toán Năng lượng của VETS|Energy bám sát theo nội dung hướng dẫn của Thông tư số 09/2012/TT-BCT và được phía Khách sạn Fortuna đánh giá cao. Với các nhóm giải pháp  tiết kiệm năng lượng mà nhóm kiểm toán Năng lượng của VETS|Energy đề xuất sẽ giúp Khách sạn Fortuna tiết kiệm khoảng 5% năng lượng tiêu thụ mỗi năm.

Kiểm toán Năng lượng

VETS|Energy

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------