Quyết định số 1221/QĐ - TTg của Thủ tướng chính phủ

Ngày đăng: 05/10/2018 16:05

Ngày 21 tháng 09 năm 2018, Thủ Tướng Chính Phủ ra Quyết định số 1221/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (doanh nghiệp trọng điểm) năm 2017. Theo đó, tổng số doanh nghiệp trọng điểm năm 2017 trên toàn quốc là 2.497 cơ sở, trong đó có 2003 cơ sở sản xuất công nghiệp, 09 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 58 đơn vị vận tải, 427 công trình xây dựng. Cụ thể, các tỉnh, thành phố có nhiều doanh nghiệp trọng điểm nhất cả nước như sau:

- Thành phố Hồ Chí Minh: 302 cơ sở;

- Thành phố Hà Nội: 288 cơ sở;

- Tỉnh Bình Dương: 253 cơ sở;

- Tỉnh Đồng Nai: 126 cơ sở;

- Tỉnh Quảng Ninh: 123 cơ sở;

- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 94 cơ sở…

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp trọng điểm năm 2017:

DOWNLOAD

Doanh nghiệp trọng điểm là các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương (1000 TOE) trở lên; các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương (500 TOE) trở lên.

Vì vậy, việc ban hành Quyết định này giúp các doanh nghiệp trọng điểm nắm bắt được tình hình sử dụng năng lượng cũng như có kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả của đơn vị mình và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng của đơn vị theo đúng quy định; qua đó giúp Sở Công Thương rà soát và quản lý các thông tin mà Doanh nghiệp cung cấp, để có lộ trình đề xuất thực hiện các đề án Tiết kiệm năng lượng trong tương lai.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trọng điểm thực hiện đúng các yêu cầu pháp luật, Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Công ty cổ phần Giải pháp Cộng nghệ Việt Nam (ECC - VETS) đã tổng hợp các công việc cần thực hiện của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo yêu cầu của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản pháp luật liên quan.

Dưới đây nội dung bài viết “Những cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm cần phải làm gì”:

http://ecc.com.vn/tin-tuc/nhung-co-so-su-dung-nang-luong-trong-diem-can-phai-lam-gi--96276

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------