Kiểm toán năng lượng tại Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo và công ty TNHH Vonfram Masan

Ngày đăng: 01/04/2019 17:25

Tháng 3 năm 2019, ECC-VETS đã phối hợp cùng các cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo và công ty TNHH Vonfram Masan thực hiện kiểm toán năng lượng tại Nhà máy chế biến khoáng sản Núi Pháo và Nhà máy tinh luyện Vonfram Núi Pháo..
Trong quá trình kiểm toán năng lượng, nhóm kiêm toán đã thực hiện khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại, thực hiện đo lường, thu thập số liệu vận hành của các thiết bị tiêu thụ năng lượng chính trong hai nhà máy.
Qua đó nhóm kiểm toán nhận thấy cả hai nhà máy đều được trang bị các hệ thống thiết bị tiêu thụ điện năng có hiệu suất cao, hệ thống phân phối điện năng đồng bộ, được giám sát chặt chẽ, hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED,...
Hiện tại, nhóm kiểm toán năng lượng của ECC-VETS đang thực hiện phân tích, đánh giá dữ liệu và lập báo cáo kiểm toán năng lượng cho cả hai nhà máy. Dự kiến báo cáo KTNL sẽ được hoàn thành trong tháng 4/2019.

Dưới đây là một số hình ảnh nhóm thực hiện KTNL tại Công ty:

ECC- VETS

 

 

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------