Kiểm toán năng lượng nhà máy Gang thép Cao Bằng

Ngày đăng: 16/06/2017 13:42

Vừa qua ECC-VETS phối hợp cùng các cán bộ kỹ thuật công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng thực hiện Kiểm toán năng lượng cho toàn nhà máy. Quá trình kiểm toán tập trung xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng và tiềm năng cải thiện hiệu quả năng lượng. 

Kết thúc quá trình kiểm toán nhóm KTNL đã đưa ra kết quả rõ ràng và lượng định được:

  • Lượng hoá mức năng lượng tiêu thụ.
  • Chỉ ra các tồn tại trong vấn đề quản lý và sử dụng năng lượng.
  • Đưa ra các giải pháp quản trị nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
  • Đánh giá về mặt lợi ích, chi phí của các giải pháp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Đây là một trong những bước đi đầu và quan trọng trong Dự án Tiết kiệm năng lượng của nhà máy, mong rằng với những đóng góp mà nhóm KTNL của VETS đưa ra sẽ giúp quý công ty có những giải pháp và lựa chọn để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh nhóm thực hiện KTNL tại nhà máy:

Tiêu Xuân Hoàng

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------