Kiểm toán năng lượng nhà máy CrucialTec Vina

Ngày đăng: 03/08/2017 09:30

Vừa qua ECC-VETS phối hợp cùng các cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH CrucialTec Vina thực hiện Kiểm toán năng lượng cho toàn nhà máy.

Quá trình kiểm toán chi tiết đã: Khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại. Phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn (nhờ thu thập và phân tích các số liệu quá khứ và hiện tại, nhận diện cơ hội và phân tích tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật).

Kết thúc quá trình kiểm toán tổng thể nhóm kiểm toán viên của ECC-VETS đã hoàn thành báo cáo KTNL trong đó thể hiện:

·         Danh mục các cơ hội, giải pháp tiết kiệm năng lượng.

·         Mức tiết kiệm tính toán của từng giải pháp

·         Mức đầu tư của từng giải pháp

·         Thời gian thu hồi vốn của từng giải pháp

·         Kiến nghị thứ tự ưu tiên của các giải pháp (tuỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp)

Mong rằng với những đóng góp của các chuyên gia ECC-VETS sẽ giúp công ty có thể áp dụng một số giải pháp tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho toàn nhà máy

Dưới đây là một số hình ảnh nhóm thực hiện KTNL tại nhà máy:

ECC-VETS