Kiểm toán năng lượng cho công ty SHOWA Việt Nam

Ngày đăng: 01/06/2016 14:54

Vừa qua ECC-VETS đã tiến hành thực hiện Kiểm toán năng lượng (KTNL) cho công ty TNHH phụ tùng ô tô – xe máy SHOWA VIỆT NAM, đây là đơn vị chuyên sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ. Được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của các kỹ sư nhà máy, các Kiểm toán viên của ECC-VETS đã tiến hành thu thập số liệu và đo kiểm thiết bị tiêu thụ năng lượng của nhà máy.

Trên cơ sở các số liệu thu thập được, các Kiểm toán viên năng lượng của ECC-VETS đã cùng thảo luận và đề xuất các giải pháp KTNL cho công ty Showa Việt Nam.

Kết thúc quá trình KTNL, ECC-VETS đã phân tích và đề xuất cũng như lập kế hoạch tiết kiệm năng lượng cho công ty. Mong rằng từ kết quả KTNL này, Công ty sẽ có thể thực hiện tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho toàn nhà máy.

Dưới đây là một số hình ảnh ECC_VETS thực hiện KTNL tại công ty Showa Việt Nam:

 

 

 

 

ECC-VETS

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------