Hội thảo: Phương pháp luận nghiên cứu định mức tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp Dệt - Nhuộm Việt Nam

Ngày đăng: 04/05/2019 13:28

Vào ngày 04/4/2019 Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững Bộ Công Thương đã chủ trì hội thảo “Phương pháp luận nghiên cứu định mức nghiên cứu tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp Dệt - Nhuộm Việt Nam” tại Hà Nội. Buổi hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam (Dự án V-LEEP) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại.

Hội thảo Phương pháp luận nghiên cứu định mức tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp dệt nhuộm Việt Nam

Thông qua Dự án V-LEEP, Bộ Công Thương dự kiến triển khai nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp Dệt - Nhuộm của Việt Nam để xác định hiện trạng mức tiêu hao năng lượng của ngành, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong quá trình sản xuất, giúp gia tăng tính cạnh tranh trong chuỗi đồng thời từng bước thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành trong tương lai.

Hội thảo Phương pháp luận nghiên cứu định mức tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp dệt nhuộm Việt Nam

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến góp ý về phương pháp nghiên cứu, phương pháp xác định thực trạng tiêu thụ năng lượng, đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề xuất định mức năng lượng tối thiểu có thể áp dụng cho ngành trong tương lai. Bên cạnh đó, các thông tin về tình hình hoạt động và quản lý sản xuất trong ngành, cũng như nguyện vọng cần hỗ trợ từ chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp ngành dệt nhuộm nói riêng, dệt may nói chung có thể tăng trưởng bền vững hơn.

Hội thảo: Phương pháp luận nghiên cứu định mức tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp dệt nhuộm Việt Nam

Trung tâm tiết kiệm năng lượng ECC-VETS vô cùng tự hào khi những ý kiến đóng góp của chúng tôi đã giúp cho buổi hội thảo thành công tốt đẹp.

Nguồn: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------