Chương trình đào tạo: IEA Energy Efficiency Training Week for Southeast Asia

Ngày đăng: 09/05/2019 13:52

Từ ngày 1 - 4 tháng 4 năm 2019 Công ty Cổ phần Giải pháp Công Nghệ Việt Nam (VETS) vừa tham gia tuần đào tạo hiệu quả năng lượng IEA lần thứ ba cho khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

Chương trình đào tạo: IEA Energy Efficiency Training Week for Southeast Asia, 1 - 4 April 2019, Bangkok

Tuần đào tạo hiệu quả năng lượng nhằm mục đích nâng cao năng lực giữa các nhà hoạch định chính sách cơ sở khu vực Đông Nam Á, trang bị những kiến ​​thức, kỹ năng tốt hơn để phát triển và thực hiện các sáng kiến ​​sử dụng năng lượng hiệu quả ở các quốc gia.

Chương trình đào tạo: IEA Energy Efficiency Training Week for Southeast Asia, 1 - 4 April 2019, Bangkok

Sau các bài giảng, thảo luận và làm các bài tập thực tế, chúng tôi cũng rút ra rất nhiều kiến thức bổ ích, góp phần hoàn thiện vào chất lượng và dịch vụ của VETS để đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của Quý khách hàng.

Chương trình đào tạo: IEA Energy Efficiency Training Week for Southeast Asia, 1 - 4 April 2019, Bangkok

Buổi hội thảo cũng là cơ hội để chúng tôi gặp gỡ và giao lưu với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng khu vực Đông Nam Á.

Chương trình đào tạo: IEA Energy Efficiency Training Week for Southeast Asia, 1 - 4 April 2019, Bangkok

Vets

Trung tâm tiết kiệm năng lượng ECC-VETS

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------