Reidan-Kun

Ngày đăng: 02/03/2018 20:26

“REIDAN-KUN” là một sản phẩm tiết kiệm điện cho điều hòa, tủ đông lạnh từ quy mô hộ gia đình đến quy mô văn phòng, công nghiệp. Sản phẩm này giúp quá trình trao đổi nhiệt diễn ra nhanh hơn qua đó tiết kiệm điện năng cho điều hòa lên tới hơn 10%.


Các tính năng chính và ưu điểm:

I. Hiệu quả năng lượng

Trong các thử nghiệm, nghiên cứu và chạy thử, trước khi lắp đặt Reidan-kun, cài đặt nhiệt độ của hệ thống điều hòa đã được đặt ở 10,0 ° C, với nhiệt độ không khí phát ra từ đầu ra là 6,0 ° C. Sau khi cài đặt xong, nhiệt độ đó chỉ còn 3,3 ℃. Do đó, công ty đã xác định rằng giảm 26% năng lượng có thể được kinh nghiệm khi Reidan-kun được cài đặt trong các hệ thống điều hòa không khí.

Ngoài ra sản phẩm còn giúp cho nhiệt độ phòng đạt đến nhiệt độ cài đặt nhanh hơn, và nó có thể làm giảm 26% năng lượng sử dụng.


II. Dễ dàng lắp đặt

Reidan-Kun chỉ cần đặt trên lỗ thông khí gần với bộ trao đổi nhiệt của thiết bị điều hòa không khí, do đó xây dựng phức tạp là không cần thiết.


                                         Nguyên lý làm việc của Reidan-Kun

                                             Kiểm chứng hiệu quả qua camera nhiệt

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------