FeDO

Ngày đăng: 02/03/2018 20:27

FeDO  là chất phục hồi bề mặt kim loại dựa trên công nghệ RVS của Nga và kĩ thuật tinh chế tinh tỉ mỉ của NHẬT BẢN đã tạo nên một chất phục hồi bề mặt kim loại cho các loại động cơ ( Xe máy, Ôtô, máy nén điều hòa, các loại động cơ lớn), khác hoàn toàn so với các loại dầu bóng, bôi trơn khác, chất phục hồi bề mặt kim loại mang lại cho động cơ một bề mặt chuyển động gần như mới với độ bền lâu dài.


FeDO có các sản phẩm tương ứng với đặc thù mỗi loại thiết bị khác nhau, các kết quả thực nghiệm cho thấy lượng điện năng tiêu thụ đã giảm xuống khoảng 10%.


----------------------------------- -------------------------- ------------------------------