Quan hệ cộng đồng

Ngày đăng: 23/02/2016 19:32

Kể từ ngày thành lập đến nay, VETS|Energy luôn coi trọng công tác xã hội và các sinh hoạt cộng đồng. Hướng đến xây dựng một xã hội tốt đẹp, VETS|Energy đã thể hiện trong tôn chỉ mục đích của mình là mong muốn đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Để góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp, trước tiên VETS|Energy phấn đấu là một thành viên tốt của xã hội và điều này đã được chứng minh bằng việc VETS|Energy liên tục phát triển, đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ và có học thức, xây dựng được bản sắc văn hóa riêng.

VETS|Energy luôn luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt các quy định luật pháp nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động công ích do các tổ chức chính quyền đoàn thể phát động.

Đối với sinh viên, VETS|Energy có chương trình giúp đỡ nghề nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập và làm luận án tốt nghiệp tại công ty. Các sinh viên tham gia vào chương trình này luôn được sự chỉ dẫn tận tình của các cán bộ, chuyên gia.

VETS|Energy luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể mang tính cách nghề nghiệp.

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------