Giới thiệu

Trung tâm tiết kiệm năng lượng - Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS|Energy) với kinh nghiệm gần 15 năm hoạt động là thành viên tích cực của các dự án, chương trình trọng điểm quốc gia và quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
...

Quan hệ đối tác

Quan điểm hợp tác của Chúng tôi dựa trên những cơ sở: Tôn trọng lẫn nhau; Phát triển về khoa học, công nghệ. Nâng cao tri thức; Cùng có lợi (win – win relationships) và Chân ...
Xem chi tiết
...

Quan hệ cộng đồng

Kể từ ngày thành lập đến nay, VETS|Energy luôn coi trọng công tác xã hội và các sinh hoạt cộng đồng. Hướng đến xây dựng một xã hội tốt đẹp, VETS|Energy đã thể hiện trong ...
Xem chi tiết
...

Lĩnh vực hoạt động

VETS|Energy cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng, tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng, mở lớp đào tạo kiểm toán viên năng lượng, người ...
Xem chi tiết
...

Hồ sơ năng lực

Download Hồ sơ năng lực - Tiếng Việt

Download Profile - English

 

Xem chi tiết
----------------------------------- -------------------------- ------------------------------