Đối tác

 • Khoa Quản lý năng lượng - Trường Đại học Điện lực
 • E4G
 • Dự án chuyển hoá Carbon
 • Trường Đại học Điện Lực
 • Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
 • Bộ Công Thương

Khách hàng

 • Khách sạn Fortuna Hà Nội
 • Khai thác chế biên khoáng sản Núi Pháo
 • Big C Việt Nam
 • Panasonic
 • Siflex
 • Apatit Việt Nam
 • Micco Thái Bình
 • Hoàng Thị Loan
 • TOYOTA
----------------------------------- -------------------------- ------------------------------