Xây dựng mô hình QLNL

Ngày đăng: 10/03/2016 06:35

VETS|Energy cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý năng lượng chất lượng cao tới các công ty, các đơn vị tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại nhằm sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả.


1. Giới thiệu chung

VETS|Energy cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý năng lượng cho đơn vị theo:
ISO 50001:2011
- Nội dung quy định trong Nghị định của Chính Phủ (Nghị định số 21/2011/NĐ-CP) về "Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả"


2. Lợi ích của việc xây dựng hệ thống Quản lý năng lượng

Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý năng lượng do VETS|Energy cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp, đơn vị:

   - Thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu nhằm hướng tới chính sách sử dụng năng lượng hợp lý và hiệu quả đã cam kết.

   - Xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác cần tuân thủ.

   - Sử dụng các số liệu thu thập được để phân tích và đưa ra các quyết định liên quan tới tiêu thụ năng lượng tại doanh nghiệp.

   - Đo lường các kết quả, kiểm kê tiêu thụ năng lượng cho các hoạt động, bao gồm cả việc tiêu thụ năng lượng trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

   - Chủ động kiểm soát chi phí năng lượng, giảm tác động khi giá năng lượng tăng.

   - Giảm mức năng lượng tiêu thụ trên đơn vị sản phẩm, giảm chi phí sản xuất.

   - Cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Năng lượng.


3. Đội ngũ tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý năng lượng

Đội ngũ tư vấn của VETS|Energy bao gồm: 3 Tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 3 kĩ sư nhiệt, 7 kĩ sư điện, tự động hóa.


4. Trang thiết bị đo

VETS|Energy là một trong rất ít những đơn vị đã đầu tư một hệ thống các thiết bị đo đồng bộ và hoàn chỉnh phục vụ công tác tư vấn xây dựng mô hình quản lý năng lượng. Một số thiết bị đo đạc của công ty như: Thiết bị phân tích chất lượng điện năng HIOKI PW-3198, thiết bị phân tích khói thải E-INSTRUMENT E1100, thiết bị đo chiếu sáng, nhiệt độ, lưu lượng gió, chất lỏng,...


5. Các dự án tư vấn xây dựng Mô hình Quản lý năng lượng tiêu biểu

VETS|Energy đã được nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc tín nhiệm lựa chọn để triển khai xây dựng hệ thống Quản lý năng lượng. Dưới đây là một số các dự án tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý năng lượng tiêu biểu của chúng tôi:

 STT  Khách hàng - Đối tác
1   Công ty ô tô Toyota Việt Nam
2   Công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai
3   Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan
4   Công ty TNHH Si Flex Việt Nam

VETS|Energy

 

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------