ESCO

Ngày đăng: 02/03/2016 20:29

VETS|Energy thực hiện phân tích chuyên sâu tài nguyên, thiết kế giải pháp năng lượng hiệu quả, cài đặt các yếu tố cần thiết và duy trì hệ thống để đảm bảo Tiết kiệm năng lượng (TKNL) hiệu quả cho đối tác.

Các gói sản phẩm của loại hình kinh doanh ESCO

Gói bảo lãnh hiệu quả năng lượng: VETS|Energy khảo sát, đo đạc, tư vấn và bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng để đầu tư giải pháp (TKNL).

Gói chia sẻ lợi nhuận: VETS|Energy tư vấn và đầu tư thiết bị TKNL cho doanh nghiệp với sự thỏa thuận về việc chia sẻ lợi nhuận sau khi tiết kiệm được. Sau thời hạn thỏa thuận hoàn trả chi phí đầu tư ban đầu giữa hai bên (thường không quá 3 năm), thiết bị sẽ được bàn giao lại cho doanh nghiệp thừa hưởng vô thời hạn.

Gói bảo lãnh tài chính: Ở loại hình này, doanh nghiệp muốn tự mình triển khai giải pháp, nhưng gặp khó khăn về vốn và nhờ VETS|Energy đứng ra bảo lãnh để thu xếp tài chính với ngân hàng.

VETS|Energy

 

 

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------