Dịch vụ

...

Kiểm toán năng lượng

VETS|Energy cung cấp một dịch vụ hoàn chỉnh về Kiểm toán năng lượng tới các công ty, các đơn vị tiêu thụ năng ...
...

ESCO

VETS|Energy thực hiện phân tích chuyên sâu tài nguyên, thiết kế giải pháp năng lượng hiệu quả, cài đặt các yếu ...
...

Xây dựng mô hình QLNL

VETS|Energy cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý năng lượng chất lượng cao tới các công ty, các đơn vị ...
...

Giải pháp giám sát điện năng từ xa

VETS|Energy đã phát triển một hệ thống giám sát điện năng từ xa nhằm cung cấp công cụ cho các khách hàng trong ...
----------------------------------- -------------------------- ------------------------------