Đào tạo Người quản lý năng lượng

Ngày đăng: 10/03/2016 22:46

VETS|Energy là đơn vị được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ phối hợp để tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề “Người Quản lý năng lượng” theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Với 10 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn năng lượng, với sự hợp tác của các giảng viên đến từ các trường đại học, VETS|Energy cung cấp đến học viên khoá học hiệu quả được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tế.

1.    Mục tiêu đào tạo

- Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về Quản lý Năng lượng

- Trang bị cho học viên hiểu các quy định và trách nhiệm của người quản lý năng lượng trong doanh nghiệp

- Học viên có khả năng xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng trong doanh nghiệp

- Học viên thực hiện được các báo cáo năng lượng theo quy định của Luật

- Học viên đủ điều kiện sẽ được nhận chứng chỉ hành nghề "Người quản lý năng lượng" do Bộ Công Thương cấp, theo quy định của Luật sử dụng năng lượng TK&HQ.

2.    Nội dung khóa đào tạo Người Quản lý Năng lượng

- Giới thiệu về vài trò, trách nhiệm của người Quản lý năng lượng theo quy định của Luật sử dụng năng lượng TK&HQ

-  Giới thiệu các về các Hệ thống Quản lý năng lượng.

- Hướng dẫn xây dựng hệ thống Quản lý năng lượng theo quy định của Luật sử dụng năng lượng TK&HQ

- Hướng dẫn các thức vận hành hệ thống quản lý năng lượng

- Hướng dẫn quản lý vận hành và thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống nhiệt, điện, HVAC

- Tính toán hiệu quả kinh tế và Quản lý thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng

- Thực hành thực tế đo kiểm, giám sát trong các hệ thống năng lượng

- Hướng dẫn lập báo cáo năng lượng hàng năm và 5 năm theo quy định của Luật cho doanh nghiệp.

3. Đội ngũ giảng viên

STT

Trình độ

Số lượng

1

Tiến sỹ Kinh tế năng lượng

2

2

Tiến sỹ Hệ thống điện

2

3

Tiến sỹ Kỹ thuật nhiệt

1

4

Thạc sỹ Kỹ thuật nhiệt

1

5

Thạc sỹ Kinh tế NL

2

6

Thạc sỹ QL Công nghiệp

1

7

Thạc sỹ QL Năng lượng

2

8

Kỹ sư hướng dẫn thực hành

2

 
VETS | Energy